• Visselblåsarsystem

En intern rapporteringskanal ska göra det möjligt för arbetstagaren att slå larm inom verksamheten på ett säkert sätt. Man ska kunna slå larm skriftligen, muntligt eller vid ett fysiskt möte. Man ska kunna ha kontakt med visselblåsaren, följa upp det som rapporterats och lämna återkoppling om ärendet. Eftersom detta ska kunna göras anonymt så kommer ett system som är krypterat vara ett krav.

Det är oftast önskvärt att kunna ha en öppen dialog om problem i organisationer, men i realiteten vill anställda i många fall vara anonyma när de påtalar problem.

Med en kanal som ligger utanför organisationens egna system, med möjligheten att korrespondera anonymt med utredaren, ökar ofta benägenheten att använda kanalen. Det möjliggör för organisationer att ta tag i problem så tidigt som möjligt.

Plattformen ger ett starkt skydd för visselblåsaren, men betonar även skyddet för den som pekas ut kopplat till missförhållanden. Genom kryptering, lagring på svenska servrar, informationsdelning utanför mejlsystem, inloggning med MFA-autentisering, etc. skyddas informationen så att känsliga uppgifter inte hamnar i fel händer.

IT-säkerhet