• Visselblåsarsystem

En ny visselblåsarlag trädde i kraft den 17 december 2021. Denna visselblåsarlag handlar om att missförhållanden som sker i all privat & offentlig verksamhet måste rapporteras in, och ska kunna rapporteras in krypterat ”För att man ska inte vara rädd för att bli uppsagd eller hamna i frysboxen om man slår larm om missförhållanden på sin arbetsplats”.

Varje bolag som är över 50 anställda ska göra det tydligt för sina anställda hur man går till väga för att visselblåsa, både internt och externt. Regeringen föreslår därför att varje bolag ska vara ansvarig för att införa kanaler för rapportering av missförhållanden. Man ska även kunna visselblåsa inom vissa områden till en myndighet genom en viss kanal.

Det är dock inte bara anställda som omfattas av den nya visselblåsarlagen, även arbetssökande, egenföretagare, voläntärer, praktikanter och personer som ingår i företagets förvaltnings- & ledningsorgan samt aktieägare som är verksamma i bolaget.

Visselblåsarlagen säger också att man ska kunna sköta det krypterat, vilket innebär att man ska kunna anmäla någonting utan att berätta vem man är för att kunna vara så ärlig som möjligt utan att riskera något.

Hur fungerar det?