• Visselblåsarsystem

Vår plattform följer EU:s Visselblåsningsdirektiv som kräver att företag med mer än 50 anställda samt kommuner med fler än 10 000 invånare implementerar en anonym rapporteringskanal för visselblåsningsärenden. Den följer även GDPR.

En fullständigt anonym kanal för anställda och intressenter att vara skyddade då de rapporterar oegentligheter.

Skräddarsy framsidan med ert företags relevanta riktlinjer och stöd dem med egna grafiska och visuella stil. Vår plattform stöder flera språk, är lätt att använda och ger rum för ifyllnadsinstruktioner, allt för att göra det så enkelt som möjligt för er att fånga den information som visselblåsaren ger.

Den nya visselblåsarlagen träder i kraft i alla EU-länder i december 2021. Vänta inte till den sista sekunden, låt oss hjälpa er ta handling i god tid så att ni är väl förberedda då kravet är i kraft. Våra experter kommer gärna att diskutera visselblåsning mer detaljerat under en demo, så vänligen kontakta oss.

Kontakta oss