• Visselblåsarsystem

Då något rapporteras skapas en unik referensprofil åt rapportören. Detta möjliggör kommunikation mellan organisationen och visselblåsaren, utan att äventyra rapportörens identitet. Dialogen är säkrad, metadata raderas från alla möjliga bilagor och informationen förvaras på ett säkert sätt inom EU enligt GDPR-reglement.

Plattformen stöder ett flertal olika frågetyper (drop-down, radioknappar, flerval, tidpunkt, numeriska fält, osv.) och det är enkelt att anpassa formuläret så att det är klart för rapportören vilken information som skall fyllas in. Frågeformulärens strukturering gör det lätt att jämföra kategorier, grundorsaker och nyckelord gentemot er organisations flera platser och avdelningar, vilket ger angripbara insikter som stöder er utredning.

Och för handläggaren?

För att ärenden ska hanteras konsekvent och professionellt styrs handläggningsprocessen av ett ärendehanterings-verktyg. Handläggaren loggar in i systemet för att arbeta med ett ärende och systemet ser till att rätt frågor besvaras, inom rätt tid, med nödvändigt handläggningsstöd, påminnelser och instruktioner. Systemet gör att handläggare kan dela information med varandra utan att skicka känslig information per mejl. Systemet möjliggör också anonym korrespondens med uppgiftslämnaren. Oavsett hur utredningar av missförhållanden görs inom en organisation, av vem och enligt vilka rutiner, är det viktigt att ha tydliga principer och identifiera risker.

Att låta utomstående utredare bedöma ärenden är ett bra sätt att undvika intressekonflikter. Vår plattform kan erbjuda hög servicenivå genom ett nätverk av utredare. Vårt upplägg innebär att kunden inte behöver ta kostnaden för att hålla kvalificerad utredningskompetens tillgänglig, då de externa utredarna inte kostar något förrän de sätts i arbete.

Uppgiftslämnaren (visselblåsaren) lämnar informationen i ett formulär som gör underlaget tydligt och utredningsbart. Användarvänlig molntjänst för att ta emot och hantera visselblåsningsärenden. Med vår plattform/visselblåsningssystem sätter du upp hela organisationen; från att samla in rapporter och säkerställas visselblåsarens anonymitet, till mottagande i ärendehanteringssystemet, fortsatt anonym kommunikation och uppföljning inom organisationen.

Testa gratis